Selecteer een pagina

SCIOS SCOPE 8 INSPECTIE

RTW Techniek is gespecialiseerd in het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie aan uw elektrische installatie en adviseren u graag bij het maken van een keuze voor de juiste inspectievorm.

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over de Scope 8 inspectie. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u. Wilt u een inspectie aanvragen vul dan ons aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte.

WAT IS EEN SCOPE 8 INSPECTIE

In Nederland stellen de overheid (Arbowet) en verzekeraars eisen aan een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Dit houdt in dat elektrische installaties veilig moeten zijn. Om dit als organisatie te borgen, kun je een Scope 8 keuring en inspectie uit laten voeren.

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties, die wordt beheerd door de stichting SCIOS. De SCIOS Scope 8 inspectie is gebaseerd op de NEN 3140 en heeft een vaststaand inspectieplan.

Om de kwaliteit van de inspectie te kunnen borgen is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Deze komt overeen met een ISO 9001 certificering. Hierin zijn de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (inspectiebedrijf) vastgelegd.

Een SCIOS scope 8 inspectie wordt uitgevoerd volgens een vaststaand inspectieplan dat is vastgesteld op basis van een risico-inschatting, best-practices en veel ervaring. Elke SCIOS 8 gecertificeerde inspecteur krijgt elke 18 maanden een praktijkaudit door een certificerende instelling om te controleren of hij nog steeds voldoet aan al deze eisen.

Waarom een Scope 8 keuring?

Artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet geeft aan dat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn of haar werknemers. Dit gaat om alle aspecten verbonden aan de te verrichte arbeid.

Zo levert het werken met elektrische installaties risico’s op. Werkgevers dienen deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. De Arbeidsomstandighedenwet stelt als eis dat arbeidsplaatsen regelmatig gecontroleerd worden. Door het uitvoeren van een keuring aan elektrische installaties volgens de SCIOS Scope 8 kom jij als werkgever aan deze vereiste tegemoet.

Is een SCIOS Scope 8 verplicht?

Een SCIOS Scope 8 keuring kan verplicht zijn wanneer je dit in de verzekeringspolis bent overeengekomen met de verzekeraar. Dan moet je periodiek alle elektrische installaties

volgens de SCIOS scope 8 laten keuren. Daarmee voldoe je niet alleen aan de eisen van de verzekeraar maar óók aan die van de Arbowet.

Wat is het verschil tussen Scope 8 en NEN 3140?

Zowel de Scope 8 keuring als de NEN 3140 voldoen aan de NEN 3140 eisen, maar als volgens de SCIOS 8 norm wordt gekeurd, gelden er aanvullende kennis- en kwaliteitseisen.

Met een keuringsrapport volgens NEN 3140 kunt u als werkgever aantonen dat de elektrische installatie op de juiste wijze gecontroleerd is. Wanneer u een inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat selecteert om de SCIOS Scope 8 keuring uit te voeren, geeft u dit extra zekerheid dat de werkzaamheden op een hoog kwaliteitsniveau zijn uitgevoerd.